Rotolin OÜ - Raamatupidamisteenused
 
Firmast
Rotolin OÜ - Raamatupidamisteenused
Teenused
Rotolin OÜ - Raamatupidamisteenused
Hinnakiri

Teenused


Raamatupidamine

 • jooksev raamatupidamine
 • eelmiste perioodide korrastamine
 • raamatupidamise sisseseadmine (kontoplaan)
 • raamatupidamise sise-eeskirjade koostamine
 • algdokumentide kontroll ja töötlemine
 • müügiarvete ja laekumiste kajastamine reskontros
 • ostuarvete ja tasumiste kajastamine reskontros
 • komandeeringu- ja kuluaruannete koostamine
 • põhivahendite arvelevõtmine, mahakandmine, amortisatsiooni arvestamine
 • palgaarvestus
 • laoarvestuse pidamine
 • deklaratsioonide koostamine ja esitamine Maksu- ja Tolliametile
 • statistiliste aruannete koostamine ja esitamine Statistikaametile
 • aruannete (bilanss, kasumiaruanne) koostamine
 • aastaaruande koostamine
 
Rotolin OÜ
Harjumaa/ Tallinn
mail: info@rotolin.ee
tel. +372 53 095 843