Rotolin OÜ - Raamatupidamisteenused
 
Firmast
Rotolin OÜ - Raamatupidamisteenused
Teenused
Rotolin OÜ - Raamatupidamisteenused
Hinnakiri

Hinnakiri

Hindadele lisandub käibemaks 20%.

Teenus Hind
Põhiteenus kuus 64 EUR
1 dokument 1 EUR
Palgaarvestus kuus (1 töötaja) 5 EUR
Lisateenused Hind
Raamatupidamise sise-eeskirjade koostamine al.64 EUR
Laoarvestuse pidamine kokkul.
Statistika-, Intrastati aruannete koost. ja esitam. 20 EUR/h
Objekti arvestuse pidamine 7 EUR/objekt
Põhivahendite arvestamine (üle 5 põhivahendi) 1 EUR/põhivah.
Aastaaruande koostamine al.96 EUR

Põhiteenus
 • raamatupidamise sisseseadmine (kontoplaan)
 • algdokumentide kontroll ja töötlemine
 • müügiarvete ja laekumiste kajastamine reskontros
 • ostuarvete ja tasumiste kajastamine reskontros
 • komandeeringu- ja kuluaruannete koostamine
 • põhivahendite arvestamine ( kuni 5 põhivahendit)
 • käibedeklaratsiooni koostamine ja esitamine Maksu- ja Tolliametile
 • aruannete (bilanss, kasumiaruanne) koostamine
Arvestuse aluseks on võetud dokumentide arv, mis kinnitavad majandustehingu toimumist:
 • müügiarved, ostuarved, sularahakviitungid
 • lepingud
 • lähetuskulude aruanded koos kuludokumentidega
 • jt. dokumendid, mis on raamatupidamiskande aluseks (näiteks põhivara mahakandmise akt)
Palgaarvestus
 • töötajate palkade arvestamine ja palgalehtede koostamine
 • lisatasude, preemiate arvestamine
 • puhkuse- ja lõpurahade arvestamine
 • töövõimetuslehtede täitmine esitamine Haigekassale
 • TSD deklaratsiooni koostamine ja esitamine Maksu- ja Tolliametile
Ülaltoodud hinnad on informatiivsed. Osade lisateenuste hinnad kujunevad kliendiga kokkuleppel, seetõttu võib pakkumise käigus hind kujuneda oluliselt soodsamaks või kallimaks. Lõplik hind lepitakse kokku siiski vastavalt töömahule ja kliendi erisusi ning vajadusi arvestades.
 
Rotolin OÜ
Harjumaa/ Tallinn
mail: info@rotolin.ee
tel. +372 53 095 843